Skip to main content
Skip table of contents

Jeg ser ikke oppdateringer i eAdm etter en synk?

Dersom synken i eAdm nettopp har gått (enten manuell kjøring eller planlagt kjøring) og du ikke ser noen endringer, kan det skyldes cache i nettleseren din.

Løsningen er da enkel:

📘 Slik gjør du

  1. Trykk på “Innstillinger” i menyen til venstre

  2. Trykk så på knappen “Tøm nettleser-cache” helt nederst i hovedbildet

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.