Skip to main content
Skip table of contents

Manuell kjøring av eAdm

Dersom du ønsker å oppdatere eAdm med ferske data fra HRM utenom de faste tidene for synkronisering, må du kjøre synkroniseringen manuelt. Det gjør du i Task Scheduler på server der eAdm lokal klient er installert. 

📘 Slik gjør du

  1. Gå til Synkronisering → Synkroniseringsstatus.

  2. Sjekk at alle stegene er fullført med en grønn hake før du starter en ny synk.
    Dersom synken ikke er ferdig slik som på bildet under, må du ikke starte en ny synkronisering. Kontakt brukerstøtte dersom du er i tvil om hva du skal gjøre.

    image-20240115-133358.png

  1. Logg på server hvor eAdm-klienten kjører og åpne task scheduler. Kjør oppgaven "eAdm synkronisering". Vent til den er fullført (husk at du må trykke refresh i Task Scheduler for å se ny status).

  2. Slett cache for din bruker i eAdm. Klikk på brukeren din øverst til høyre, velg innstillinger og slett cache.

  3. Ferdig! eAdm, AD og ev andre tilknyttede systemer er nå oppdatert med ferske data fra HRM

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.