Skip to main content
Skip table of contents

Meldingsloggen i eAdm

For hver meldingsflyt i eAdm finnes det en logg over utsendelser.

Den finner du ved å åpne den aktuelle meldingsflyten, og velge logg-fanen.

Den viser mottaker, resultat, objekt og tidspunkt meldingen ble sendt på.

Alle meldinger havner i loggen, også de du sender ut manuelt via brukergrensesnittet til eAdm.

Eksempel - melding til leder

I eksempelet under er mottaker lederen til objektet, siden dette er et varsel til leder om at brukerkontoen til den ansatte er begrenset pga permisjon.

image-20240115-151140.png

Eksempel - melding til ansatte

Dersom det var en melding til den ansatte ville mottaker og objekt være den samme, som vist under:

image-20240115-151257.png

Ved feil

Resultat viser om eposten/SMS ble levert eller feilet, og som oftest årsaken til eventuelle feil.

I eksempel kunne ikke meldingen sendes fordi brukeren ikke har noen registrert verdi i feltet for privat mobil.

image-20240115-151311.png

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.