Skip to main content
Skip table of contents

Mer kompetanse

MERkompetanse er en læringsplattform med kompetansestyring og lederdashbord hvor dere får:

 • Kompetanseplaner med kvalitetssikret kursinnhold

 • Egen rapportgenerator (standardrapporter og mulighet for å bygge egne rapporter)

 • Sertifiseringer som kan tildeles enten automatisk eller manuelt

 • Mulighet for å lage egne kurs og arrangementer

 • Single Sign-On som standard

Les mer om Mer Kompetanse her: https://merkompetanse.no/

Hva gjør denne integrasjonen?

Kortversjon: En integrasjon mellom eADM og Mer Kompetanse overfører brukere, avdelinger og den enkelte bruker sin avdelingstilhørighet fra eAdm til Mer Kompetanse, samtidig som den gir dem tilgang som enten ansatt eller leder.

image-20240505-093107.png

Eksempel på synkroniseringsmal for brukere

Integrasjonen oppretter, vedlikeholder og deaktiverer brukere direkte i Mer kompetanse, basert på informasjon eAdm mottar fra HRM-systemet i organisasjonen din. Brukerkontoer blir opprettet i Mer Kompetanse med avdelingstilhørighet og korrekt stillingskode. Når en bruker skal miste tilgangen til Mer kompetanse, enten fordi hen slutter eller skifter stilling, vil eADM automatisk deaktivere brukerkontoen i Mer kompetanse. Bytter en ansatt avdeling, blir avdelingstilhørighet endret tilsvarende i Mer kompetanse.

eAdm vil også styre hvilken rolle de ansatte skal ha i Mer kompetanse, om det skal være som ansatt eller leder.

Integrasjonen vil også vedlikeholde organisasjonshierarkiet i Mer kompetanse, basert på data importert inn i eAdm fra HRM.

Forhåndsarbeid

 1. Kontakt oss for å bestille denne integrasjonen

 2. Vi kontakter deretter Mer kompetanse for å få de nødvendige tilgangene eADM behøver

 3. Vi vil deretter kalle inn til et teknisk møte der vi går gjennom oppsettet og avtaler følgende:

  1. Hvilke brukere og avdelinger skal eksporteres fra eADM til Mer kompetanse

  2. Hvilke verdier skal vi eksportere

  3. Hvem skal få rollen leder og hvem skal få rollen ansatt i Mer kompetanse?

  4. Er det behov for å koble brukere og avdelinger i eADM mot eksisterende brukerkontoer og avdelinger i Mer Kompetanse (se under)?

Så snart dette er avklart kan integrasjonen aktiveres.

Koble eAdm-bruker mot eksisterende brukere i Mer kompetanse

For at vi skal kunne koble opp ansatte fra HRM til eksisterende brukerkontoer i Mer kompetanse, må begge ha en samsvarende brukernavn/epost. Pass på at epostadresse i Mer Kompetansestemmer overens med brukerens arbeidse-postadresse eller UPN i eAdm

Dersom dette ikke blir gjort, vil du få duplikater!

Legge inn avdelingsnummer på eksisterende avdelinger i Mer kompetanse

For at vi skal kunne koble avdelinger fra HRM til matchende avdeling i Mer kompetanse, må begge ha en samsvarende unik ID. Dette er typisk avdelingsnummer. Dette finner du i eADM. Dere må legge dette inn i id-feltet på avdelingen i Mer Kompetanse for å knytte opp eksisterende avdelinger i Mer Kompetanse mot dem eADM mottar fra HRM-systemet.

Dersom dette ikke blir gjort, vil du få duplikater!

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.