Skip to main content
Skip table of contents

Motivati

Beskrivelse av tjenesten

Motivati er et norsk firma som har utviklet et verktøy for medarbeidersamtaler, “Motivasjonsanalysen”. Du kan lese mer om Motivati her:

https://www.motivati.no/

En integrasjon mellom eADM og Motivati sørger for at brukere, avdelinger og roller blir eksportert til Motivati og vedlikeholdt. Når en ansatt slutter eller en avdeling avsluttes, blir Motivati endret tilsvarende. Ansatte kan enten få brukerkonto i Motivati automatisk eller tildelt manuelt.

Som med andre målsystemer styres dataflyten via synkroniseringsmaler og dere bestemmer selv hvilke data som skal overføres.

Hva må du som kunde gjøre på forhånd?

Du må bestillle tilgang til Identum hos Motivati. Da får du tilsendt en kode (API Token) som du må sende på oss. Den ser typisk slik ut: RaQdAWgEJE5MFtgj99DZw19YxEi2lm8YyjPRKW9xEDbM0hfwSjQ8fePUZlGSkdLS

Vi anbefaler at vi kjører et oppstartsmøte (30-45min) der vi og ansvarlig for Motivati i din organisasjon deltar. I dette møtet går vi gjennom følgende:

  • Avgjøre om det er brukere eller avdelinger i eAdm som ikke skal synkes til Compilo
    Skal alle ansatte eksporteres til Motivati? Også manuelle brukerkontoer? Hva med ansatte i andre selskaper, som f.eks Kirkelig fellesråd, kommunens eiendomsselsskap eller lignende som også ligger i eAdm?

  • Sende Identum en liste over alle roller i Motivati som skal kunne tildeles av eAdm. Vi trenger også rollenummer:

019a5f5c-dfa1-4bfc-9aa0-068797c9febd.png

Eksempel på rollestyring i Motivati

  • Bli enige om hvilke data vi skal skrive til Motivati for ansatte. Se eksempel under:

a4652b57-bcbc-4eac-83ff-08d63e3c554b.png

Eksempel på dataeksport for ansatte

Dokumentasjon fra Motivati

Ekstern API-dokumentasjon: https://motivati.docs.apiary.io/#

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.