Skip to main content
Skip table of contents

Netpower kvalitet

Netpower Kvalitet er et nettbasert kvalitetsstyringsystem som effektiviserer og forenkler forbedringsarbeid og internkontroll i virksomheten.

67a081bb-cd2c-b1b0-90a2-d5b812533865.png

Som vanlig styres eksporten av brukere og avdelinger via synkroniseringsmaler. Dere kan velge hvilke ansatte som skal eksporteres, og hvilken informasjon som skal sendes til Netpower for de forskjellige kategoriene ansatte. Når en ansatt slutter eller ikke lenger oppfyller kravene for å ha konto i Netpower, avsluttes den automatisk. Avdelinger blir opprettet, vedlikeholdt og avsluttet på samme måte. Full kontroll, rett og slett.

Kontakt brukerstøtte (support@identum.no) dersom du er interessert i denne løsningen eller har andre systemer du trenger en integrasjon med

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.