Skip to main content
Skip table of contents

Prokom Aim CMS

image-20240115-135350.png

Aim CMS er en nettportal/publiseringsløsning utviklet i samarbeid med kommuner. Vår integrasjon sørger for å holde nettportalen din oppdatert med ansattinformasjon som navn, tittel, avdelingstilhørighet, mobiltelefon og epost.

https://prokom.no/produkter-og-tjenester/nettportaler/

.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.