Skip to main content
Skip table of contents

Roller og rettigheter i eAdm-applikasjonen

Se også:

For å kunne logge seg på eAdm må man ha en rolle i mega.eadm.no-systemet. Rollen plasserer brukeren i et hierarki og gir vedkommende rettigheter (og begrensninger) i applikasjonen.

Modell og hierarki

eAdms rettighetsmodell definerer seks forskjellige rettighetsnivåer og roller. Disse er organisert i et hierarki hvor hvert nivå arver de underliggende nivåenes rettigheter.

Rettighetshierarki i eAdm

Figur: Rettighetshierarki i eAdm.

Tilgang

De seks rollene gir tilgang til funksjonsområder, underliggende informasjon og funksjonalitet. Under følger en tabell som viser hvilke operasjoner rollene har tilgang til.

Operasjon

Ansatt

Superbruker

Avd.leder

Servicedeskbruker

Selskapsleder

Org.adm.

Se egen profil

Endre eget passord

Endre passord for brukere1

Søke og se detaljvisning for brukere1

Administrere rettigheter for brukere12

Søke og se på avdelinger

Søke og se på grupper

Søke og se på org.detaljer3

Administrere org.detaljer3

Administrere flere organisasjoner

Tabell: Tillatte operasjoner for de seks rettighetsnivåene.

  1. Gjelder de brukere som tilhører grupper og avdelinger som superbruker eller leder har tilgang til. Selskapsadm. kan administrere alle brukere i organisasjonen.

  2. Fjerne og legge til rettigheter opp til og med eget rettighetsnivå.

  3. Gjelder organisasjonsprofil, synkronisering, regelsett, meldingsmaler, eksportmaler, tilgangsstyring og manuelle objekter.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.