Skip to main content
Skip table of contents

Sikri Elements

Elements er resultatet av en videreutvikling av produktene ESA og ephorte, som benyttes av mer 400 kommuner og statlige virksomheter i Norge. Dette gjør løsningen til Norges mest utbredte sak-arkivsystem i offentlig sektor.*

eAdm kan opprette, vedlikeholde og avslutte brukere og avdelinger i Sikri Elements utifra grunnlagsdata fra lønn og personalsystemet. Brukere blir automatisk knyttet til avdelingene de jobber ved, og blir like automatisk fjernet igjen når de slutter eller bytter stilling.

eAdm styrer også brukernes tilganger i Elements via rollestyring, enten automatisk eller manuelt via eAdm sitt brukergrensesnitt eller veivisere. Integrasjonen vår med Sikri er API-basert og kan kjøre i sanntid.

Kontakt brukerstøtte dersom dere er interessert i å vite mer om denne integrasjonen

*) Ifølge Sikri selv.

Forberedelser før integrasjon kan settes opp

I deres egen base

 1. Dere som kunde må avgjøre hvilke roller eAdm skal styre i Elements.
  Merk: Rollene som eAdm skal styre vil oppdateres automatisk. Ingen andre roller blir rørt.
  Tildelte roller i eAdm vil være de rolletildelingene som gjelder for disse rollene. Andre tildelinger blir fjernet, så pass på at eAdm avstemmes!

 2. Avgjøre hvilke personer / avdelinger som skal få roller automatisk - eller ha en rolle tilgjengelig.
  Dette for at det skal være mulig å sette opp regelsett for formålet.

 3. Matche avdelinger i Elements slik at orgId i Elements = DepartmentNumber i eAdm / HRM. Alternativt kan vi matche avdelinger på navn.

 4. Sikre at riktig ansattnummer eller brukernavn ligger på eksisterende brukere, slik at vi kan matche på en av attributtene

Informasjon fra Sikri

Fra Sikri må dere få tak i følgende:

 • URI til API dersom dere har lokal installasjon

I tillegg:

 • Databasenavn

 • Brukernavn

 • Passord

 • Config ID

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.