Skip to main content
Skip table of contents

Synkroniseringsyklus

Synkroniseringssyklus er et viktig begrep i eAdm-sammenheng. Det er en prosess som gjennomføres (flere ganger) daglig. Synkroniseringssyklusen importerer data fra kildesystemet, vedlikeholder kontoer og eksporterer disse til tredjeparts systemer.

Synkroniseringssteg

Stegene i en synkroniseringssyklus er definert som synkroniseringssteg. Disse utfører spesifikke oppgaver mot ulike systemer og står i en bestemt rekkefølge i forhold til hverandre. Under følger en kort beskrivelse av ulike synkroniseringssteg (listen er ikke utfyllende).

Synkroniseringssteg

Beskrivelse

Import Hierachy

Importerer organisasjonsdata.

Import HR

Importerer konto, gruppe og avdelingsinformasjon fra kildesystem.

ImportHrFuture

Importerer data (fra Visma) for kontoer som skal opprettes i fremtiden.

Import samAccountName

Importerer alle brukernavn fra organisasjonens AD.

Syncronization

Sammenligner grunnlagsdata og produserer en liste over endringsbehov.

Export AD

Eksporterer objekter til organisasjonens AD.

Import AD Results

Importerer resultatet (etter en AD-eksport). Dette for å validere resultatet.

Export HR

Eksporterer data (tilbake) til kildesystemet.

Flyten i en synkroniseringssyklus

Synkroniseringssyklusen kan beskrives som en flyt hvor man starter med import av kildedata. Disse blir så sammenlignet med forrige import og resulterer i et evt. endringsbehov. Deretter eksporteres data til tredjeparts systemer. Under følger en mer detaljert beskrivelse og visualisering av syklusen.

 1. Start
  eAdm tar initiativ og starter synkroniseringssyklus. Dette skjer noenlunde til samme tid hver dag, og typisk på morgenen.

 2. Import
  eAdm ufører en import fra kildesystem. Dette er typisk en XML-fil fra et lønns- eller personalsystem. Deretter importeres evt. AD-struktur og manuelle grunnlagsdata. Disse dataene samles i en grunnlagsdata-fil. Filen blir lagret i eAdm for senere validering.

 3. Endringsbehov
  En liste over forskjeller mellom nåværende og foregående grunnlagsdata. Disse forskjellene utgjør endringsbehovet som tilsier hvilke kontoer, grupper og avdelinger som må opprettes, endres eller slettes.

 4. Importfilter
  Dersom importfilter er slått på så valideres antallet av nye, endrede og slettede objekter mot organisasjonens grenseverdier. Hvis en eller flere av disse grenseverdiene overstiges så avbrytes synkroniseringssyklusen.

 5. AD
  Hvis AD er definert som en del av synkroniseringssyklus så eksporteres kontoer til AD. Deretter importeres resultatet tilbake og valideres. Hvis noe ikke samsvarer med ønsket resultat så avbrytes syklusen med feilmelding.

 6. Azure AD / Google Workspace / Public 360˚ / andre fagsystemer
  For hvert målsystem som er definert som del av synkroniseringssyklus, vil det så eksporteres kontoer til disse. Deretter importeres resultatet tilbake og valideres. Hvis noe ikke samsvarer med forventet resultat så avbrytes synkroniseringssyklusen med feilmelding på det aktuelle steget.
  Syklusen kan fortsette først etter at feilsituasjonen er løst opp.

 1. Slutt
  Synkroniseringssynklus avsluttes.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.