Skip to main content
Skip table of contents

Zisson sentralbordløsning

image-20240102-132338.png

Zisson Interact er en skybasert og omnikanal telefonsentral. De setter raskt opp fleksible kommunikasjon- og kundeserviceløsninger for henvendelser fra telefoni, webchat, e-post, chatbot, sosiale medier og SMS.

 

eAdm har to alternativer når det kommer til flyt av data inn i Zisson: 

  1. Enveis eksport av data fra eAdm til Zisson via CSV.

  2. Toveis integrasjon mellom Azure AD og Zisson.  Se ekstern lenke: https://faq.socialboards.com/zissonas/category/1246/Integrations/topic/6635/O365-Syncronisation

Vi anbefaler helt klart alternativ nr 2. 
eAdms rolle vil være å tilpasse de data som ligger på brukerkortet i AD / Azure AD, slik at både brukerdata blir riktige og Zisson kan filtrere ut de riktige brukerne.

Litt informasjon om Zissons filtrering på kontakter som blir syncet, dersom man har grupper eller kontakter som ikke skal synces inn:

https://faq.socialboards.com/zissonas/category/1246/Integrations/topic/6621/AzureO365-contacts

 

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.