Skip to main content
Skip table of contents

Ansatte eller elever med skjermet identitet

Dersom du har en elev eller ansatt med skjermet identitet kan du slå av eksporten av brukeren fra Skoleadministrativt System (SAS). Deretter kan du opprette eleven som en manuell bruker i eFeide. For manuelle brukere er det ingen krav om at navn, fødselsnummer eller kontaktinformasjon skal stemme, du står fritt til å bruke det du ønsker. Fødselsnummer må heller ikke validere, eneste krav er at du bruker et nummer som ikke er benyttet av noen andre Feidebrukere i kommunen. Når du opprettet en manuell bruker vil den få Feidekonto ifm neste synkronisering og selvfølgelig også konto i AD og G Suite. På denne måten har du opprettet et vanntett skille mellom data i skoleadministrativt system og Feide. Merk at manuelle brukere ikke vil få kontoer i systemer som baserer seg på at mottatt info fra SAS blir eksportert fra oss (se listen under). 

Videreeksport av data

Vi mottar adresseinformasjon, navn og kontaktinfo på foresatte og kontaktinformasjon fra Skoleadministrativt System (SAS) i de tilfeller det er på brukeren det gjelder. Vi importerer ikke foresatte eller bostedadresse til Feidekatalogen, og vi synker det heller ikke videre til AD, M365 eller G Suite. For andre tredjepartssystemer er det litt forskjellig, for itslearning videresender vi f.eks alle data mottatt fra SAS.

 

Mottatt info fra SAS blir eksportert:

  • itslearning

  • Fronter

  • Canvas

  • Microsoft School Data Sync

  • Skooler

  • Transponder

 

For følgende systemer blir eksporterer vi kun data registrert i Feidekatalogen:

  • G Suite

  • O365

  • Lokalt AD

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.