Skip to main content
Skip table of contents

Bytte passord

Brukerne kan endre eget passord i eFeide. Logg på via mega.efeide.no, klikk på ikonet for din bruker oppe i høyre hjørne og velg endre ditt passord:

endre passord.png

Brukere som har rettigheter over andre (skoleadministratorer på sin skole, f.eks) kan endre andre brukere sitt passord ved å søke opp brukeren og klikke på endre passord.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.