Skip to main content
Skip table of contents

CSV-import av brukere til eFeide

Dersom du har mange manuelle brukere som skal opprettes i eFeide kan du laste dem inn via CSV. Da vil de bli lagt inn under System->Manuelle brukere i eFeide, og feidekonto vil bli opprettet ifm neste synk.

Prosedyre

 1. Gå til System->Manuelle brukere og trykk på ikonet for å laste opp brukere via CSV:

image-20210811140913-1.png

 1. Last opp CSV-filen

 • Kolonne 1: Org.nr for skolen brukeren skal tilhøre*

 • Kolonne 2: Etternavn*

 • Kolonne 3: Fornavn*

 • Kolonne 4: Fødselsnummer*

 • Kolonne 5: Epost

 • Kolonne 6: Telefon

 • Kolonne 7: Feidebrukernavn

 • Kolonne 8: Klasse

 • Kolonne 9: Brukertype; 1=elev, 2=ansatt*

Alle merket med * er obligatorisk og alle kolonnene må være tilstede i CSV-filen. Dersom det finnes en manuell bruker med samme fødselsnummer fra før, vil importen oppdatere data (f.eks endre klasse ifm skoleopprykk). Dersom det ikke finnes en eksisterende bruker, vil en ny bli opprettet. 

NB! Du kan laste ned en eksempelfil fra denne siden, se under.

 3. Feidekontoer blir generert på neste synkronisering

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.