Skip to main content
Skip table of contents

Eksportere brukerdata fra eFeide

Alle registrerte data for en bruker kan eksporteres fra eAdm som en CSV-fil. Du kan eksportere for enkeltbrukere, alle brukere eller filtrere på skole, avdeling og dato.

📘 Slik gjør du

  1. Gå til eFeide->Bruker, benytt filter til å velge hvilke brukere du skal ha med (eller hak av for Vis alle for alle brukere i systemet:

image-20201025153538-5.png

Eksempel på filter

  1. Rull ned på siden, trykk på Velg operasjon og så Eksporter til CSV

image-20201025153608-6.png

Eksport til CSV

  1. Velg de attributtene du ønsker eksportert, og så Last ned CSV-fil

image-20201025153636-7.png

Eksempel på valg av attributter

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.