Skip to main content
Skip table of contents

Feidepålogging med IDporten

I tillegg til feidebrukernavn og passord er det også mulig å aktivere IDporten som en påloggingsmetode til Feide. Da vil ID-porten dukke opp som alternativ påloggingsmetode under Logg inn-knappen:

feide_innlogging.png

Brukerne får tilgang til samme feidekonto og samme feidetjenester uansett om de benytter brukernavn og passord. Fordelen med ID-porten er at det fjerner behovet for utdeling av brukernavn og passord, samt at all pålogging med ID-porten er i seg selv med tofaktor. Det betyr at brukere som er logget inn med ID-porten slipper å legge inn en tofaktorkode når de skal inn på feidetjenester som krever tofaktor, i motsetning til brukere som har logget inn med feidebrukernavn og passord. 

Det kreves ingen registrering på enkeltbrukerne i Feide-katalogen for å benytte ID-porten som tofaktormetode, det er bare å slå det på. Dette vil redusere organisasjonens ressursbruk knyttet til det å ta i bruk sterk autentisering.

Ta i bruk Feide innlogging med ID-porten

For å benytte ID-porten gjennom Feide, kan Feide-administrator for vertsorganisasjonen gå inn i Feide kundeportal og bestille sterk autentisering under "Organisasjon-fanen" for å få tilsendt avtaler for sterk autentisering. For de som allerede har bestilt sterk autentisering så er det bare å velge metoden ID-porten:

image-20210311131755-1.png

Innføring av sterk autentisering med ID-porten krever ingen registrering i eFeide. Administrasjonen av hvilke tjenester som krever sterk autentisering kan styres som vanlig i eFeide.

Kostnader knyttet til bruk av ID-porten

Digitaliseringsdirektoratet fastsetter pris for autentisering i ID-porten hvert år. Pris for autentiseringer settes i oktober/november hvert år. Historisk har prisen ligget rundt 35 øre inkl mva pr autentisering.

Ved bruk av ID-porten til Feide-innlogging sendes faktura fra Uninett. Det er ingen kostnader ved bruk av IDporten fra Identum sin side. 

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.