Skip to main content
Skip table of contents

Gjenopprette brukeranker i eFeide

Brukeranker er koblingen mellom brukeren i eFeide og eksterne systemer som lokalt nettverk (AD)Microsoft O365 (Azure AD) og Google G Suite. Brukeranker til lokalt AD er ObjectGUID, mens for O365 og G Suite er det brukernavnet i det eksterne systemet. Les mer om brukeranker her: https://mega.efeide.no/docs/#/md/user?id=brukeranker

Alle med tilgang som kommuneadministrator i eFeide kan gjenopprette brukeranker for brukere. Søk opp brukeren, gå til Brukeranker og trykk på resirkuleringsikonet:

image-20240115-090117.png

Når en gjør dette blir alle brukeranker slettet. Ifm neste synkroniseringssyklus vil eFeide prøve å gjenopprette brukeren i alle tilknyttede systemer som AD, Azure AD/M365 og G Suite. Dersom eFeide finner en eksisterende bruker som matcher Feidekontoen, vil brukeranker bli gjenopprettet. I G Suite og M365 søker eFeide etter eksisterende brukere med samme brukernavn som i Feide. I AD vil eFeide søke etter brukere med matchende samaccountname eller AD-objekter med korrekt fødselsnummer i attributten employeeNumber.

Dersom eFeide ikke finner en samsvarende bruker, vil brukerkonto bli opprettet i det eksterne systemet og et brukeranker lagt til på brukeren i eFeide.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.