Skip to main content
Skip table of contents

Hvordan kjører jeg skoleopprykk for manuelle elever?

eFeide har heldigvis en veiviser for skoleopprykk av manuelle elever!

📘 Slik gjør du

  1. Logg på eFeide, gå til System->Rull ned til manuelle brukere. Slett alle avgangselevene.

  2. Velg elevene du ønsker å rykke opp og trykk på "Velg operasjon", deretter "Utfør skoleopprykk"

  3. Da får du opp veiviseren for skoleopprykk for manuelle brukere

image-20220811082023-3.png

  1. Klikk på "Fortsett" for å se en liste over elevene som blir flyttet opp et trinn

  2. Du kan åpne hvert trinn for å se endringene for den enkelte elev. Klikk på "Fortsett" for å utføre skoleopprykket

  3. Ferdig! Eneste som gjenstår er å opprette de nye elevene i 1. trinn.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.