Skip to main content
Skip table of contents

Koble ny Feidebruker til eksisterende AD-konto

Når en feidekonto blir opprettet vil eFeide prøve å knytte til seg matchende brukerkontoer i alle tilknyttede systemer som AD, Azure AD/M365 og G Suite. Dersom eFeide finner en eksisterende bruker som matcher Feidekontoen, vil brukeranker bli gjenopprettet. Brukerankeret knytter kontoene sammen og sørger for blant annet passordsynkronisering. 

I G Suite og Azure søker eFeide etter eksisterende brukere med samme brukernavn som i Feide. I AD vil eFeide søke etter brukere med matchende samaccountname eller AD-objekter med korrekt fødselsnummer i attributten employeeNumber. Dersom eFeide ikke finner en samsvarende bruker, vil brukerkonto bli opprettet i det eksterne systemet og et brukeranker lagt til på brukeren i eFeide.

📘 Slik gjør du

For at en Feidebruker skal knytte seg til en eksisterende AD-bruker må det være en unik identifikator som er lik i både AD og eFeide. I de aller fleste tilfeller er dette fødselsnummer, D-nummer eller DUF-nummer.

  1. I eFeide finner du ID-nummeret ved å gå til eFeide->Bruker->Søk opp bruker->Klikk på øyet etter Fødselsnr:

image-20240115-094403.png
  1. Den matchende attributten i AD er (som oftest) employeeNumber:

image-20240115-094418.png

Dersom du er usikker på hva som er matchende attributt i AD, kan du sjekke i c:\efeide\efeide.client.exe.config og søk opp mergeattribute.

  1. Du kan prøve å gjenopprette brukeranker ved å gå til eFeide->Bruker->Brukeranker->Gjenopprett brukeranker. Les mer her: Gjenopprette brukeranker i eFeide

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.