Skip to main content
Skip table of contents

Legge til feidegrupper på manuelle brukere

Flere feidetjenester krever at elever og lærere er i samme feidegruppe. Feidegrupper tilsvarer basisgrupper og faggrupper. I eFeide finner du dem under GREP (GREP er Utdanningsdirektoratet sin læreplan- og kompetansemåldatabase):

image-20210504104159-1.png

Denne læreren er medlem i basisgruppene for 1-3 trinn som lærer (Faculty) og en egen gruppe for Faglærere

 Feidegrupper blir tildelt automatisk for alle brukere som importeres fra et skoleadministrativt system. For å redigere medlemskap i Feidegrupper for manuelle brukere må du søke opp og redigere brukeren. Gå til System->Manuelle brukere-> Søk opp brukeren det gjelder -> Trykk på blyanten. Deretter kan du legge til eller fjerne medlemskap i Feidegrupper i seksjonen for GREP-koder:

image-20210504104542-2.png

Merk at det er GREP-koder for hver Feidegruppe, se over. Brukerne må ha begge kodene, både den generelle gruppekoden (f.eks 985922624-1) og koden som angir typen medlemskap, enten student eller faculty (f.eks 985922624-1 Faculty 1). 

Når du er ferdig med å legge inn endringene, lagrer du. Medlemskapene blir oppdatert i feidekatalogen etter neste synkronisering. 

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.