Skip to main content
Skip table of contents

Opprette Azure applikasjon for direkte opplasting til SDS

For at eFeide skal kunne sende data direkte til SDS må du registrere en Azure AD applikasjon med de nødvendige rettighetene vi trenger.

📘 Slik gjør du

 1. Logg på http://portal.azure.com , gå til Azure Active Directory og deretter App registrations:

image-20230905121432-1.png
 1. Gi den et passende navn, f.eks "Identum_SDS" og velg Single Tenant. Klikk deretter på Register:

image-20230905121638-2.png
 1. Etter registrering, kopier Client ID og Tenant ID, de skal du sende til identum

image-20230905121829-3.png
 1. Klikk deg deretter inn på API Permissions og legg til følgende tilganger.

  • IndustryData.ReadBasic.All     

  • IndustryData-DataConnector.Read.All 

  • IndustryData-DataConnector.Upload

  • IndustryData-Run.Read.All (to get info/errors on individual runs)

  • IndustryData-InboundFlow.Read.All (to get info/errors on flows)

   

  image-20230905122252-4.png

 2. Kjør "Grant admin consent" for de nye tilgangene, status skal da endre seg til grønn:

NB! Husk at tilgangene skal gis som APPLICATION PERMISSIONS

image-20230905122530-5.png
 1. Klikk på "Certificates & secrets", velg "Certificate" og "Upload Certificate". Last opp dette sertifikatet: eFeide-SDScertupload.cer

image-20230905122851-7.png

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.