Skip to main content
Skip table of contents

Microsoft School Data Sync (SDS)

TitleCreatorModified
Feilsøking og administrasjon av SDS@a userJan 15, 2024
Manuelt oppdatere SDSv2 med nye data@a userJan 15, 2024
Opprette Azure applikasjon for direkte opplasting til SDS@a userJan 15, 2024
Skoleopprykk i SDS@a userJan 15, 2024
SDS v2: Opprette SDS synkprofiler@a userJan 15, 2024

School Data Sync leser lister fra skoleadministrativt system (SAS) og oppretter klasser og grupper for Microsoft Teams, OneNote og Intune for Education. Mer info om SDS: https://sds.microsoft.com/  og litt mer i dybden her: https://docs.microsoft.com/en-us/schooldatasync/

image (1).png

Tilganger og eierskap til grupper

Lærere blir satt som eiere av teams de er medlem av: "SDS also adds the students as group members, and the teachers as group owners". Elever blir lagt inn i gruppen når synken kjører, men får ikke tilgang før læreren aktiverer tilgangen: SDS will create the Office 365 Group. SDS will also force provision the Class Team and add the Teacher, when the class is initially synced. This will give the Teacher immediate access to the Team, to setup and add their Class Notebook, apps, settings, and class content. Students however will not be granted access immediately. Instead, they will sync as pending users, and cannot see or access the Team before the Teacher clicks the “Active” button. Once activated, the students will convert from pending users to regular users and may then (and only then) begin using the Class Team. Les mer her:  https://docs.microsoft.com/en-us/schooldatasync/teamify-activate

 

 

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.