Skip to main content
Skip table of contents

Oppsett av passwordHK

PasswordHK overvåker passordendringer i AD og sørger for at de blir overført til Feidekatalogen. Dersom en skifter domenekontroller, må denne settes opp på nytt. NB! Denne må installeres på alle domenekontrollere i nettverket. 

📘 Slik gjør du

  1. Gå til c:\eFeide

  2. Start .exe filen  Setup-passwdhk-64bit og installer programmet:

  3. Fyll ut skjema som anvist på grafikk og trykk på Apply. NB! Trykk bare en gang på Apply! Deretter lukk skjema ved å trykke på Exit:

2.png

  1. Kopier filen C:\Windows\SysWOW64\passwdhk.dll til c:\windows\system32\

  2. Reboot server

  3. Sjekk at passordbytte fungerer: Hvordan kontrollere at passordsynkronisering fra AD til eFeide fungerer

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.