Skip to main content
Skip table of contents

SDS v2: Opprette SDS synkprofiler

Microsoft har lansert SDSv2, og den originale SDS er nå "School Data Sync (Classic)". Vi anbefaler å ta i bruk nye SDS. Du må sette opp 3 flyter i SDSv2, en inngående for å laste data inn i SDS og to utgående som overfører brukere og grupper fra SDS til 365.

Oppsett inngående dataflyt

 1. Gå til http://SDS.microsoft.com , logg deg på og aktiver nye SDS:

image-20230809092629-1.png
 1. Trykk "Connect your data":

image-20230809092658-2 (1).png
 1. Velg create inbound flow for å opprette en ny synkprofil og trykk Next:

 2. Velg Connect to my data og CSV som format. 

 3. Gi kilden et unikt navn for skoleåret (“eFeide 23/24”) og velg format SDS v2.1 CSV

 4. Last opp filene du har fått fra eFeide og valider dem. Det er korrekt at de 3 nederste skal mangle:

image-20230809093129-6.png
 1. Velg det kalenderåret som skoleåret slutter i som Academic Year, gi skoleåret et navn og velg datoer. Sluttdato og dato for siste oppdatering kan godt være den samme, f.eks 20 juni.

image-20230809093808-10.png
 1. Sett matching lik ActiveDirectoryMatchID i users.csv lik UserPrincipalName i Azure AD. Domene skal være none, siden det er angitt i users.csv

image-20230809093750-9.png
 1. Se over og om alt ser bra ut, trykk Create

Nå vil SDS kjøre en første synkronisering med de datafilene du lastet opp,

Oppsett utgående dataflyt for brukere

 1. Rull ned til Institution data og klikk på "Manage flows"

 2. Gå til Microsoft 365 User flows og opprett en ny flow med et passende unikt navn:

image-20230810080839-3.png

Vi anbefaler å la SDS kun matche på eksisterende brukere, og la eFeide sin Azure-modul stå for brukerkontohåndteringen i Azure.

 1. Som standard inkluderer ikke eFeide sine SDS-data "User Grade Level"

 2. Hak av for at elevene dine er mindreårig (hvis de er det, selvsagt) og hak av for Student contact assosiations dersom du har bedt om at foresatte inkluderes i eksporten til SDS. 

 3. Se over og lagre flyten. På neste kjøring vil SDS knytte brukere i SDS sammen med brukere i 365

Oppsett utgående dataflyt for Teams

 1. Gå tilbake til Institution data, klikk på "Manage flows", deretter "Microsoft 365 Group and IT Group flows" og opprett deretter en ny flyt. Velg M365 Groups and Teams, gi flyten et passende navn:

image-20230810082302-7.png
 1. Velg "Teacher" som eiere av det enkelte Team og "Student" som medlemmer.

 2. Velg "Group properties" iht kolonnene i CSV-filene courses.csv og classes.csv. Her har vi haket av for det som er eFeide sin standard for SDS v2.1:

image-20230810082659-9.png

NB! Dersom du haker av for "Only write the Group Display Name during initial creation" vil ikke navnet på Teamet endre seg selv om du f.eks endrer navn på klassen i det skoleadministrative systemet.

 1. Se over oppsettet ditt og lagre.

Nå vil SDS opprette Teams og Teams-medlemskap i 365 neste gang SDS kjører. SDS kjører hver gang systemet får nye data, i tillegg til en fast kjøring hver 12 timer.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.