Skip to main content
Skip table of contents

Sende SMS med brukernavn og førstegangspassord

Etter ønske fra et par av kundene våre har vi lagt til SMS-varsel med feidebrukernavn og førstegangspassord som ekstra funksjonalitet i SMS-modulen vår. Nye brukere vil da få en SMS fra eFeide når de får feidekonto. SMS-varsel kan sendes til enten elever, lærere eller begge.

Minner også om at brukere kan selv tilbakestille feidepassordet sitt via https://mega.efeide.no/#/forgotpassword dersom dere har SMS-modulen. Det krever selvsagt også at mobilnummer er registrert i SAS. Forhåpentligvis vil dette hjelpe til med å håndtere alle brukerne som glemmer passordet sitt ila sommerferien…

For ordens skyld: Litt avhengig av hva som er avtalt i kontrakten med oss kan kostnaden for dette være inkludert eller ekstra. Sjekk med oss om du er usikker: salg@identum.no

For å aktivere må dere sende en epost til brukerstøtte med teksten som skal stå i SMSene. Det kan være forskjellig sms for ansatte og elever/studenter.

Tips: Skriv i SMSen at de skal logge seg på eFeide og bytte passord ved første anledning

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.