Skip to main content
Skip table of contents

Skoleopprykk i SDS

Microsoft har laget en god og grundig artikkel om hvordan dere kjører skoleopprykk i School Data Sync slik at det blir opprettet nye Teams for det nye skoleåret, og de gamle arkiveres: https://learn.microsoft.com/en-us/schooldatasync/academic-year-transition

 Sjekkliste:

  1. Avslutt gjeldende SDS-profil når skoleåret er over og gå gjennom Microsoft sin sjekkliste for å arkivere skoleåret: https://learn.microsoft.com/en-us/schooldatasync/azure-ad-group-cleanup

  2. Når skoleopprykket er gjennomført i eFeide kjører dere veiviseren for overgang til nytt skoleår i SDS: https://learn.microsoft.com/en-us/schooldatasync/academic-year-transition. NB! Format bør være SDS v2.1 CSV (se under).   

  3.  Kontakt Identum og be om å få tilsendt nytt datasett for skoleåret 2024/2025 basert på SDSv2.1: https://www.identum.no/support

  4. Dere laster det opp på profilen i SDS og ser over eventuelle feil: https://learn.microsoft.com/en-us/schooldatasync/data-health-and-monitoring . Ved behov gjør vi endringer og overfører nytt datasett. 

  5. Når du er fornøyd kan vi aktivere automatisk opplasting av data direkte til SDS: https://docs.identum.no/efeide/opprette-azure-applikasjon-for-direkte-opplasting-  

NB! Dersom du er i tvil om datakvaliteten, bør du fjerne innstillingene for Managed data etter gjennomført overgang til nytt skoleår (steg 2) og legge dem til igjen etter at du er fornøyd med datasettet og datakvaliteten i SDS (steg 5). 

Viktige endringer dere bør gjøre i år

Microsoft kommer til å fase ut støtte for SDS Classic ila året. For der av dere som enda ikke har tatt i bruk nye SDS, i år MÅ dere gjøre det ifm årets skoleopprykk: https://learn.microsoft.com/en-us/schooldatasync/transition-from-sds-classic

Dataformatet SDS v1 CSV blir også faset ut. Vi anbefaler sterkt at de av dere som fremdeles er på v1 bytter i år til SDS v2.1 CSV. Dersom v1 fases ut og vi må sette opp ny synk med nytt dataformat ila kommende skoleår, risikerer dere duplikate Teams og mye rot. 

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.