Skip to main content
Skip table of contents

Varighet for en feidepålogging

Varigheten på en Feide-innlogging er 8 timer, med mindre man logger av/blir logget ut ila den tiden.

Du kan bli utlogget hvis du

  • Lukker nettleseren

  • Flytter enheten mellom nett, f.eks mellom to forskjellige trådløse nettverk eller fra LAN til wifi. For eksempel når man tar laptop ut av dokkingstasjon og går til et klasserom.

  • Mobil enhet bytter mellom mobilnett og wifi

  • Benytter inkognitomodus

  • Etablerer et VPN, f.eks når man er på hjemmekontor

  • Feidetjenesten du er pålogget har en intern varighetsperiode og logger deg ut

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.