Skip to main content
Skip table of contents

ERP Kommune

ERP Kommune fra TietoEvry er en skybasert ERP-system for styring av økonomi, HR og andre kjerneprosesser i norske kommuner. ERP står for Enterprise Resource Planning, og kan oversettes til Virksomhetsstyringssystem på norsk. Den er basert på Unit4 ERPx-løsningen, og er designet for å gi kommuner en effektiv og brukervennlig måte å håndtere sine daglige operasjoner på.

Forberedelser og oppsett

Kommunen må bestille uttrekk av data fra ERP Kommune via deres kundekontakt hos TietoEvry. Formatet skal være Stamdata3. Gi TietoEvry beskjed om å sende tilgang til filen til oss i Identum.

Det er viktig at alle brukere blir lagt inn med stilling knyttet til en organisasjonsenhet. Dette er viktig for at meldingsflyt og tilgangsstyring i eADM og tilknyttede målsystemer skal fungere optimalt.

Vi anbefaler derfor sterkt at organisasjonsmodulen i ERP Kommune bygges opp iht kommunen organisasjonshierarki og ikke som koststeder.

image-20240422-064303.png

Eksempel på en god organisasjonsstruktur

Vi anbefaler også at det legges inn leder på de forskjellige avdelingene i organisasjonen.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.