Skip to main content
Skip table of contents

Stillingsfilter

eAdm har muligheten til å filtrere bort enkeltstillinger fra ansatte.

Eksempelvis kan vi filtrere bort alle stillinger som folkevalgte, oppdragstakere, fosterhjem etc, også fra ansatte som har andre stillinger i organisasjonen.

Dette er svært nyttig med tanke på automatisk tilgangsstyring slik at f.eks fosterhjem ikke blir medlem av tilgangsgruppene til barnevernet i kommunen.

NB! Dersom den filtrerte stillingen er brukeren sin primærstilling, blir brukerkontoen uten primærstilling. Dette kan føre til at brukerkontoen blir deaktivert av hovedfilteret!

For å unngå dette, har vi funksjonen “Kalkuler hovedstilling”

 

Brukt sammen med hovedfilter som stopper brukere som ikke har aktive stillinger, vil resultat av filtrering bli som følger:

Scenario

Filterresultat

Konsekvens

Den filtrerte stillingen er brukerens primærstilling og brukeren ikke har flere stillinger

Hovedstilling filtreres bort

Den filtrerte stillingen er brukerens primærstilling og brukeren har flere stillinger.
Kalkulér hovedstilling er ikke aktiv.

Hovedstilling filtreres bort, sekundærstilling beholdes

Brukeren kommer inn i eAdm uten hovedstilling uten kobling til nærmeste leder osv

Den filtrerte stillingen er brukerens primærstilling og brukeren har flere stillinger.
Kalkulér hovedstilling er aktiv.

Hovedstilling filtreres bort, sekundærstilling beholdes

Brukeren kommer inn i eAdm med kalkulert hovedstilling med kobling til nærmeste leder i gjenværende hovedstilling.

Den filtrerte stillingen ikke er brukerens primærstilling

Sekundærstilling filtreres bort

Brukeren kommer inn i eAdm

Eksempel

I dette tilfellet har rektor en bistilling som frilanssanger ved Helse, Pleie og Omsorg.

Da lager vi et filter som fjerner alle stillinger der stillingstype er “O”:

Etter neste synkronisering er denne stillingen borte, sammen med alle tilganger knyttet til den

Stillingsfilter må aktiveres hos Identum foreløpig, så så send en melding til support dersom du ønsker at vi skal opp et stillingsfilter for deg (og det ønsker du faktisk)!

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.