Skip to main content
Skip table of contents

Hovedfilter

Hovedfilteret benyttes for å filtrere bort brukere fra importfilen, slik at de ikke opprettes i eAdm.

Det kan f.eks være folkevalgte, støttekontakter, fosterforeldre og andre som finnes i HRM og mottar godtgjørelse fra kommunen, men av ulike grunner ikke skal ha konto i AD eller andre tilknyttede systemer.

Hvis du endrer på dette filteret vil ev eksisterende brukere i eAdm (og AD) bli fjernet på neste synkronisering. 

Du finner hovedfilteret under eAdm->Regelsett->Søk på hovedfilter:

NB! Merk at hovedfilteret er et ekskluderende filter! Det betyr at alle brukere som blir truffet av regelsettet blir filtrert bort. i eAdm er alle regelsett som er knyttet til synksteg ekskluderende, alle andre regelsett er inkluderende. Vær derfor veldig forsiktig når du gjør endringer på hovedfilteret, det er lett å tenke feil.

Samspill med stillingsfilter

Det er god praksis å bruke hovedfilter i kombinasjon med stillingsfilter.

Stillingsfilteret fjerner enkeltstillinger som ikke skal kvalifisere til noen tilganger fra en importert ansatt.
I en typisk norsk kommune har man ansatte som har en ordinær stilling på dagtid, men som i tillegg er støttekontakt eller lignende.

Eksempel - fjerne personer uten aktive stillinger

Den mest vanlige bruken av hovedfilteret er å fjerne personer uten aktiv stilling.

Personer uten aktiv kan finnes direkte i uttrekket fra HRM, eller kan være et resultat av at alle stillinger er fjernet av stillingsfilter.

For å blokkere disse personene, settes hovedfilter opp slikt

Dette gjøres med en enkelt regel, slik:

CODE
“Alle avdelingsnummer”   har ikke verdi.

📋 Relatert innhold

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.