Skip to main content
Skip table of contents

Gi brukere tilganger til og i eAdm

Ingen brukere får tilgang til eAdm uten først å ha en rettighet til systemet.

Les mer om rettighetshierarkiet her:  Roller og rettigheter i eAdm-applikasjonen

Tilgangsstyring kan brukes på samme måte for ulike målsystemer, og tildelingsprosedyren er lik.
Uavhengig av metode for tildeling, får brukerne nye rettighetene etter neste synkroniseringssyklus (evt. deltasynkronisering hvis aktivert)

NB! Gjenoppretting av passord via SMS behøver ingen rettigheter tildelt, kun registrert mobilnummer.

Manuell tildeling av rettigheter til en bruker

Slik gjør du

 1. Søk opp brukeren, gå til fanen Rettigheter og klikk på +.

 2. Velg gruppering mega.eadm.no

 3. Velg så rettighetsnivå og hvilken avdeling det skal gjelde for.

 4. Du gjenta prosessen for å tildele forskjellige rettigheter for flere avdelinger om gangen.

 5. Lagre

Manuell tildeling av rettigheter til flere brukere om gangen

Slik gjør du

 1. Gå til “Tildele rettigheter” i hovedmenyen

 2. Velg brukerne som skal få en rettighet.

 3. Klikk “Fortsett”

 4. Legg til en eller flere rettigheter som brukerne skal få, og gå videre når du er fornøyd.

 5. Se over at alt ser OK ut.

 6. Klikk fortsett igjen, og vent på bekreftelse.

NB! Alle brukerne som velges med denne metoden må tildeles rettigheten på samme avdeling.

Automatisk tildeling av rettigheter

Rettigheter i eAdm kan tildeles ved hjelp av tilgangsstyring

Typisk ønsker vi å tildele rettigheten Manager til avdelingsledere, employee til vanlige ansatte og CompanyAdmin til administratorer.

Slik gjør du:

 1. Lag først en regel som finner alle avdelingsledere. Se Regelsett - dei gode døma

 2. Lag deretter en regel for alle ansatte utenom ledere. Se Regelsett - dei gode døma

 3. Gå deretter til Tilgangsstyring → Gruppering mega.eadm.no

 4. Klikk endre

 5. Legg til de nye reglene under kolonnen for “Får automatisk rettighet”.

 6. Lagre

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.