Skip to main content
Skip table of contents

Hvordan tømme et felt i AD eller andre målsystemer

Synkroniseringsmaler kan også benyttes til å tømme et felt i AD. I dette eksempelet skal vi fjerne alle eksisterende verdier for attributten "telephoneNumber" i lokal AD for de brukere om ikke har noen verdi i feltet “workPhone” som importeres fra HRM.

📘 Slik gjør du

  1. Søk opp og rediger synkroniseringsmalen du skal benytte

  2. Endre (eller legg til) attributten du skal tømmes, sett kilde som tom og hak av for "tøm mål".

    image-20240115-100113.png
  3. Lagre deretter synkmalen.

  4. Nå vil feltet holdes tomt for alle fremtidige brukere. For å tømme det for eksisterende brukere, trykk på "Eksporter mapping". Se Hvordan oppdatere eller re-eksportere en bruker-attributt i AD eller annet målsystem for detaljer om re-eksport.

  5. Velg deretter "Alle" og forhåndsvis. Sjekk at det er tomme felter som eksporteres, og trykk så "Eksekver". På neste AD-synk vil feltet bli tømt for alle eksisterende eAdm-brukere.

Fjerne en verdi i AD for ALLE brukere?

Hvis du skal fjerne en mapping helt, må du først bruke denne metoden for å tømme verdien i målsystemet dersom du ønsker dette.
Dersom en mapping bare fjernes, vil eksisterende verdier bestå i målsystemet.

Da må du

  1. fjerne verdien i kolonnen “kilde”

  2. hake av for “tøm mål”

  3. trykke “play” for å reeksportere.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.