Skip to main content
Skip table of contents

Manuelt oppdatere SDSv2 med nye data

I noen tilfeller kan det være aktuelt å manuelt oppdatere SDSv2, f.eks dersom det ikke er satt opp direkteopplasting. Se Opprette Azure applikasjon for direkte opplasting til SDS

📘 Slik gjør du

  1. Logg på https://sds.microsoft.com/v2#/

  2. Rull ned til "Institution data" og klikk på "Update source data":

  3. Last opp filer. NB! Du må laste opp alle SDS-filene som blir generert av eFeide, ikke bare den eller de det er endringer i. Trykk neste og filene blir validert:

image-20230810084522-12.png
  1. Trykk Done og SDS vil begynne å importere det nye datasettet

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.