Skip to main content
Skip table of contents

SDS terminologi

SDS versjon

Det er to versjoner av SDS. SDS Classic er den opprinnelige versjonen av SDS. Den er nå erstattet av “SDS 2.0”, “New SDS” eller kort og greit bare SDS. Når vi i Identum snakker om SDS, mener vi den nye versjonen og ikke SDS Classic. Classic blir faset ut ila skoleåret 24/25 og bør absolutt ikke benyttes. Se https://learn.microsoft.com/en-us/schooldatasync/whats-new-with-school-data-sync-classic

image-20240620-080215.png

Du ser versjonen din ved å logge på SDS.microsoft.com og se om du blir ønsket velkommen til den nye eller gamle versjonen. Se også URL om du er i tvil.

Importformat

Dette er hvordan selve datasettet som blir importert inn i SDS er strukturert.

  • SDS v1.0 CSV: Dette formatet fases ut og må anses som foreldet. Det er anbefalt å benytte SDS v2.1 CSV.

  • SDS v2.0 CSV: Dette formatet fases ut og må anses som foreldet. Det er anbefalt å benytte SDS v2.1 CSV.

  • SDS v2.1 CSV: Dette er gjeldende format, og det er det du bør være på.

Du ser formatet ditt ved å logge på sds.microsoft.com, og sjekke innstillingene for SDS-profilen.

Profil

En profil i SDS styrer dataflyten inn i SDS og ut til Teams og administreres på sds.microsoft.com. Du må sette opp en profil per skoleår: Opprette SDS synkprofiler

Synkronisering

eFEIDE laster opp nye data til SDS ifm hver synkroniseringssyklus i eFEIDE. Deretter eksporterer SDS data til Teams hver sjette time.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.