Skip to main content
Skip table of contents

Hva gjør jeg dersom synkroniseringen til eAdm har stanset?

Noen ganger stanser synken til eAdm, og det kan det være mange forskjellige årsaker til. I denne artikkelen har vi samlet noen årsaker til stans og hva du som administrator i eAdm kan gjøre for å sette synken i gang igjen.

image-20240102-144245.png

(tick) Grønn hake betyr at synksteget er ferdig.

❌ Rødt kryss betyr at synksteget er stanset med feil.

image-20240102-144515.png

Roterende rund sirkel betyr at dette er synksteg som skal kjøres eller pågår. 

I dette tilfellet har synken kjørt ferdig "Import Hierarchy" og venter på "Syncronization"

Synksteg

Hva skjer / skal skje?

Mulig tiltak

Import HR

eAdm henter personelldata fra HRM-systemet ditt.

 • Stanset med feil: kontakt support

 • Ny synkroniseringssyklus starter ikke, alle steg står som fullført: Kjør synkskriptet til eAdm (task scheduler) på lokal server der eAdm klient er installert. Dersom synken ikke begynner å gå, sjekk ev feilmeldinger i Event Viewer og c:/eadm/loggfiler på server før du kontakter support.

Import HR Future

eAdm henter personelldata for fremtidige ansatte fra HRM-systemet ditt.

Dette synksteget kan du ikke gjøre noe med selv. Kontakt Identum sin brukerstøtte og be oss om å kikke på det.

Import Hierachy

eAdm henter organisasjonskart fra HRM-systemet ditt

 • Starter ikke: Kjør synkskriptet til eAdm (task scheduler) på lokal server der eAdm klient er installert og sjekk ev feilmeldinger i Event Viewer og c:/eadm/loggfiler på server. Kontakt support om du ikke finner svaret.

 • Kræsjet med feilmelding: kontakt oss.

Import AD

eAdm henter data om eksisterer brukerkontoer fra lokalt AD. 

 • Starter ikke: Kjør synkskriptet til eAdm (task scheduler) på lokal server der eAdm klient er installert og sjekk ev feilmeldinger i Event Viewer og c:/eadm/loggfiler på server. Kontakt support om du ikke finner svaret.

 • Kræsjet med feilmelding: kontakt oss.

Syncronization

eAdm skal til å prosessere alle innkomne endringer, regler og rettighetstildelinger.

 • Stanset med en feilmelding som ikke går på importfilter: kontakt support

 • Forrige synksteget har fullført men syncronization har ikke startet: Kjør synkskriptet til eAdm og sjekk ev feilmeldinger i Event Viewer og c:/eadm/loggfiler på server. Kontakt support om du ikke finner svaret.

 • Startet, men aldri fullført: kontakt support

Export AD

eAdm overfører av data til lokal AD.

 • Kjør synkskriptet til eAdm og sjekk ev feilmeldinger i Event Viewer og c:/eadm/loggfiler på server. Kontakt support om du ikke finner svaret

Import AD Results

eAdm mottar tilbakemelding om opprettede objekter fra lokal klient når "Export AD" har kjørt. Hvis det kræsjer, er det typisk et tegn på at noe gikk galt ifm overføringen til lokal AD.

Sjekk loggfilene i c:\eadm\loggfiler og kontakt Identum sin brukerstøtte.

Andre integrasjoner / målsystemer

 • Starter ikke: Kjør synkskriptet til eAdm og sjekk ev feilmeldinger i Event Viewer og c:/eadm/loggfiler på server. Kontakt support om du ikke finner svaret.

 • Kræsjet med feilmelding: kontakt oss.

Les mer om synkroniseringssyklusen her:  Synkroniseringsyklus

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.