Skip to main content
Skip table of contents

Feidekontoer for elever uten norsk fødselsnummer

Flere av dere har fått nye elever den siste tiden, pga situasjonen i Ukraina. Mange av dem mangler foreløpig et ID-nummer for utenlandske statsborgere (D-nummer) eller saksnummer hos UID (DUF-nummer). Dere behøver ikke vente på at elevene får D- eller DUF-nummer før de kan få Feidekonto. Dere kan benytte et foreløpig og unikt nummerserie, så lenge dere passer på at denne serien er unik og ikke kan forveksles med et gyldig fødselsnummer eller D-nummer.

NB! Dette gjelder kun for importformatet PIFU -IMS. Det gamle IMS formatet håndterer ikke dette. Les mer her: Hva er egentlig PIFU-IMS og bør jeg bytte?

Det beste er å registrere elevene i Skoleadministrativt System (SAS), da får de automatisk samme tilganger til Feidetjenester som medelevene sine. Bruk eget felt for dette om dere har det i SAS, hvis ikke bruk det vanlige ID-nummerfeltet. Vi anbefaler at nummeret begynner med fødselsdato (DDMMÅÅ) + en nummerserie på minst 6 siffer. Da risikerer du ikke å lage et nummer som er likt et allerede eksisterende norsk fødselsnummer eller D-nummer.

Dersom dere har Visma Flyt Skole er det viktig at det fiktive nummeret legges inn i feltet for fiktive f.nr:

image-20220420153832-1.png

Merk: Dersom dere legger nummeret inn i Fødselsnummer-feltet, blir eleven ikke eksportert fra VFS til oss. 

Dere kan også opprette feidekontoer direkte i eFeide, gå til eFeide->System->Manuelle brukere. Da må dere legge til fagkoder/GREP og medlemskap manuelt. Les mer her: Legge til feidegrupper på manuelle brukere

Når elevene får norsk ID-nummer, pass på å endre både i SAS og eFeide samtidig slik at de ikke får duplikatkontoer. Les mer her: Hvordan endre fødselsnummer på en bruker

Kontakt vår brukerstøtte om du har spørsmål eller trenger veiledning. Kontakt din SAS-leverandør om du er usikker på hvordan du registrerer denne typen nummer i ditt SAS.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.