Skip to main content
Skip table of contents

How-to articles


TitleCreatorModified
Legge inn medlemskap fra AD inn på rettigheter i eAdm@a userMay 26, 2024
Feilsøking av meldingsflyter@a userMar 02, 2024
Hvordan gi tilgang til AD via en rettighet i eAdm@a userJan 31, 2024
Sett din egen avsender på SMS fra eAdm@a userJan 16, 2024
Manuell utsending av meldinger@a userJan 15, 2024
Overstyring av gruppemedlemskap@a userJan 15, 2024
Overstyring av brukerdata@a userJan 15, 2024
Manuell kjøring av eAdm@a userJan 15, 2024
Legge til ekstra medlemmer i avdelingsgrupper / autogrupper@a userJan 15, 2024
Lage en regel for direkte medlemskap i en gruppe@a userJan 15, 2024
Legge inn navn på nærmeste leder i en melding@a userJan 15, 2024
Jeg ser ikke oppdateringer i eAdm etter en synk?@a userJan 15, 2024
Hvordan tømme et felt i AD eller andre målsystemer@a userJan 15, 2024
Hvordan sende ut meldinger kun en gang?@a userJan 15, 2024
Hvordan oppdatere eller re-eksportere en bruker-attributt i AD eller annet målsystem@a userJan 15, 2024
Reaktivere manuelle brukerkontoer@a userJan 15, 2024
Forlenge levetiden til manuelle brukerkontoer@a userJan 15, 2024
Hva gjør jeg dersom importen til eAdm har stanset i importfilteret?@a userJan 02, 2024
Hva gjør jeg dersom det er feil på brukerimport i importloggen?@a userJan 02, 2024
Hvordan endre avsender i meldingsmaler?@a userJan 02, 2024

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.